NAŠE VLASTNOSTI

Rýchlo a včas

Váš tovar sa snažíme doručiť rýchlo. Vždy sa držíme dohodnutých termínov doručenia.

Konkurencie schopné ceny

Hľadáme možnosti, aby sme boli pre našich zákazníkov efektívna voľba. Optimalizáciu na našej strane premietame do cien pre našich zákazníkov.

Dosiahnuteľnosť 24/7

Pri zákazníkoch, ktorí potrebujú mať neustále informácie, vieme zaručiť, že sa stále budú mať na koho obrátiť.

Bezpečnost a bezchybnosť doručenia

Kvalitnou organizáciou našej práce dosahujeme, že tovar je doručený bezpečne a bez poškodení na dohodnuté miesto vykládky.