NAŠE SLUŽBY

CELOVOZOVÉ PREPRAVY

/ FTL / O polohe Vášho tovaru máte neustále presné informácie. Celovozové prepravy realizujeme podľa potrieb našich zákazníkov, či už s návesovými súpravami, prívesovými súpravami, sólo vozidlami s rôznymi nadstavbami: plachtovými, skriňovými, chladiacimi, vyklápacími, s posuvnou podlahou. Tieto prepravy realizujeme v štandardných dodacích časoch aj v režime JIT.

DOKLÁDKOVÉ PREPRAVY

/LTL/ Našou prioritnou snahou je budovať, čo najrýchlejšiu a najlepšiu sieť dokládkových prepráv za konkurencieschopné ceny pre našich zákazníkov. Zlepšovaním a rozširovaním počtu našich zákazníkov vieme postupne zefektívňovať naše procesy, z čoho profitujú aj naši zákazníci. Samozrejmosťou je pre nás dodržiavanie dohodnutých termínov vyzdvihovania a doručovania tovaru a bezpečnosť. Prepravy vieme priorizovať podľa požiadaviek našich zákazníkov a doručovať aj v režime JIT.

EXPRESNÉ PREPRAVY

Pri expresných prepravách taktiež vždy využívame cenovo najefektívnejšie riešenia dopravy, ale berieme do úvahy, že ste nám zverili úlohu rýchleho doručenia.

PROJEKTOVÉ RIEŠENIA

Máme skúsenosti s riešením väčších dopravných projektov, ktoré sme mali na starosti komplexne. Riešili sme dodanie manipulačnej techniky pri vykládkach a nakládkach a denne v hodinových časových oknách organizovali vozidlá všetkých druhov vrátane nadrozmerných. Ak máte špeciálne požiadavky na prepravu veľkého množstva tovaru za krátke časové obdobie alebo iné požiadavky, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku, stretneme sa s Vami a navrhneme, čo najlepšie riešenie podľa Vašich potrieb.

ŠTÁTY

Realizujeme prepravy do a zo všetkých štátov Európy a tiež niektoré iné...

NAJFREKVENTOVANEJŠIE

Chorvátsko, Taliansko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Poľsko, Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Slovinsko

ČASTÉ

Rumunko, Švédsko, Dánsko, Írsko, Srbsko, BiH, Grécko, Portugálsko

MENEJ ČASTÉ

Nórsko, Fínsko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Turecko, Bulharsko, Albánsko, Čierna Hora

REALIZOVANÉ

Kazachstan